Polecamy szkolenia dla tych, którzy pracują lub uczą się.
Start o godzinie 17 (lub 17.30), koniec zajęć o 20.15 (lub 20.45).

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi oraz zaawansowanymi funkcjami programu Adobe Illustrator. Po ukończeniu szkolenia kursant będzie potrafił profesjonalnie przetwarzać obrazy grafiki wektorowej na potrzeby poligrafii.

Program szkolenia:

Ustawienie odpowiedniej przestrzeni kolorów Illustrator
Zmiana standardowych preferencji programu
Rysowanie prostych, złożonych obiektów i segmentów
Ręczna transformacje obiektów
Działanie narzędzi: gładzik, gumka, nóż, nożyczki
Posługiwanie się przyrządem Pędzla oraz konstruowanie i zapisywanie własnych dynamicznych końcówek pędzli
Zasady posługiwania się narzędziem Piórka
Ręczne odrysowywanie zeskanowanego loga
Korzystanie z wbudowanych filtrów
Zasady posługiwania się paletą odnajdywania ścieżek, wyrównań, transformacji
Tworzenie i stosowanie Symboli
Narzędzia Rozpylacza
Działanie ręcznych narzędzi do deformacji obiektów
Teksty i typografia (fonty – rodzaje, możliwości, instalowanie i zarządzanie fontami, importowanie tekstu; typografia – formatowanie znakowe i akapitowe, zaawansowana edycja długich ciągów tekstowych, oblewanie grafiki tekstem, zamiana tekstu na krzywe)
Pisanie tekstu w kształtach oraz po krzywych i jego edycja
Nadawanie obiektom kolorów podstawowych, dodatkowych, Pantone
Grupowanie, blokowanie, ukrywanie obiektów
Efekty wbudowane na obiektach
Kreowanie i zapisywanie własnych stylów
Maskowanie obiektów wektorowych i bitmapowych
Przezroczystości, spłaszczanie, tryby mieszania kolorów
Tworzenie innych rodzajów wypełnień – gradient, Gradient Mash, wzorek
Zniekształcanie obiektów za pomocą wbudowanych obwiedni i używanie własnych
Posługiwanie się narzędziem tworzenia przejść oraz modyfikacja powstałej metamorfozy
Tworzenie i edycja obiektów pseudo-3D
Polecenia Expand i Expand Apparance
Korzystanie z narzędzia Live Trace
Narzędzie aktywnego wypełnienia
Automatyzacja pracy
Tworzenie plakatu
Zastosowanie narzędzia Kadrowania
Acrobat Distiller
Zapisywanie PDF do potrzeb drukarni

Certyfikaty:

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Więcej informacji

Close Menu