Polecamy szkolenia dla tych, którzy pracują lub uczą się.
Start o godzinie 17 (lub 17.30), koniec zajęć o 20.15 (lub 20.45).

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi oraz zaawansowanymi funkcjami programu Adobe InDesign. Po jego ukończeniu kursant będzie potrafił profesjonalnie składać elementy grafiki i tekstu na potrzeby poligrafii.

Program szkolenia:

Nowy Dokument – rozmiar, łamy, marginesy, spady
Rysowanie prostych wbudowanych obiektów i ich modyfikacja
Konstruowanie kształtów złożonych narzędziem Piórka
Działanie palet: Filtry Ścieżek, Transformacje, Wyrównań
Korzystanie z palety Style Obrysu
Kreowanie kolorów podstawowych, dodatkowych, Pantone, gradientów
Działanie narzędzia Położenia Gradientu i jego zaniku
Ustawienie atrybutów Ramki Tekstowej
Określanie sposobów wstawiania plików tekstowych stworzonych w innych edytorach tekstu
Formatowanie znaków – krój, styl, wielkość, interlinia, Kernning, Tracking, skalowanie, linia bazowa tekstu, obrót
Formatowanie akapitów – wcięcia akapitowe, inicjały, ustawianie przenoszeń i wyrównań, inicjał, odstępy przed/po akapicie, wcięcia całych akapitów, linie akapitowe, listy numerowane/wypunktowane
Możliwości fontów typu OpenType, fonty i ich rodzaje
Wstawianie odstępów określonej szerokości – firet, półfiret, spacje, twarda spacja
Paleta Glify
Konstruowanie Stylów Znakowych i Akapitowych
Przypisywanie Styli i ich modyfikacja
Importowanie stylów z innych dokumentów
Przygotowanie i tworzenie Spisu Treści
Wstawianie grafiki zapisanych w różnych formatach
Metody wyświetlania wprowadzanej grafiki
Sposoby wymuszania oblewania grafiki wokół tekstu
Wstawianie Tabel – formatowanie, ustawienia parametrów dla całej tabeli i dla komórek
Tworzenie Styli Tabel, Komórek
Stosowanie Efektów wbudowanych
Tworzenie, używanie i modyfikacja stylów obiektowych
Budowanie dokumentu wielostronicowego – Strony Wzorcowe, Sekcje, metody przypisywania wzorca, dodawanie/odejmowanie stron, paginacja
Tworzenie Bibliotek
Przygotowywanie makiet
Stworzenie ulotki reklamowej
Kompletowanie publikacji dla Studia Graficznego
Ustawienia Acrobat Distiler
Tworzenie PDF-ów, PostScript-u
Podgląd PDF/PostScript i ich sprawdzenie

Certyfikaty:

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Więcej informacji

Close Menu