Polecamy szkolenie dla tych, którzy pracują lub uczą się.
Start o godzinie 17 (lub 17.30), o 20.15 (lub 20.45)
Najbliższy termin 5 maja

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi oraz zaawansowanymi funkcjami programu Adobe Photoshop. Po jego ukończeniu słuchacz będzie potrafi w sposób profesjonalny przygotować obrazy grafiki rastrowej na potrzeby poligrafii.

Program szkolenia:

Narzędzia selekcji (różne ich typy i ich modyfikacja)
Praca na warstwach
Ręczne narzędzia korekcyjne
Omówienie narzędzia Pędzel
Korzystanie z okna palety Pędzli dynamicznych
Konstruowanie i zapisywanie własnych końcówek pędzli
Rodzaje wypełnień (gradient, wzorek)
Posługiwanie się paletą Historii
Tryby mieszania kolorów warstw
Praca z tekstem
Wbudowane efekty
Narzędzie Piórka (Szparowanie) – zasady, techniki
Maski warstw
Warstwy kształtów
Zmiana typu wypełnienia dynamicznego
Narzędzia: skraplanie, generowanie wzorków, wydzielania
Narzędzia korekcji barwnej
Pozbywanie się szumu (ziarna)
Tworzenie montażu
Preferencje Ogólne programu
Ustawienia Zarządzaniem Kolorem (Modele/Profile) – RGB, CMYK, Grayscale, LAB
Dobieranie odpowiedniej rozdzielczości zdjęć w zależności od przeznaczenia
Photo w grayscali
Warstwy korekcji barwnej
Przygotowanie i zapis pracy w formacie 1 bitowym
Tworzenie Bichromi
Przygotowanie pracy do zapisy z wykorzystaniem Pantone
Umieszczanie i edycja obiektów inteligentnych
Użycie filtrów inteligentnych
Wykorzystanie ścieżek
Korzystanie z kanałów
Automatyzacja pracy (Akcja, Droplet)
Praca z formatem Camera RAW
Omówienie niektórych filtrów – Korekcja obiektywu, Płaskorzeźba, Górnoprzepustowy,
Tekstura
Działanie narzędzia Punkt zbiegu,
Stworzenie reklamy do czasopisma
Zapisywanie pracy w odpowiednim formacie dla różnych innych programów graficznych

Certyfikaty:

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Więcej informacji

Close Menu