Baza wiedzy

DTP – z ang. Desktop Publishing – w najprostszych słowach termin ten oznacza przygotowywanie na komputerze materiałów przeznaczonych do druku. Nieco szerzej, DTP obejmuje importowanie i łamanie tekstu oraz wstawianie i edycję grafiki do postaci, którą w ostatecznej formie możemy oglądać na plakatach, ulotkach, w gazetach czy książkach.

Skład tekstu – w DTP termin ten oznacza tekst w postaci umożliwiającej dysponowanie nim w programach komputerowych (czyli zapisany w formie znaków, nie zaś obrazu). Pod pojęciem składania tekstu rozumie się zazwyczaj dowolną metodę pozyskania tekstu w odpowiedniej formie, czy to poprzez przepisanie go z formy papierowej przy pomocy edytora tekstów, czy np. wydobycie danych tekstowych z dowolnego formatu pliku.

Łamanie tekstu – w DTP jest to nadanie surowemu tekstowi cech teksu sformatowanego, najczęściej poprzez tworzenie kolumn oraz połączenie tekstu z grafiką.

Grafika komputerowa – dział informatyki zajmujący się tworzeniem przy pomocy odpowiedniego oprogramowania komputerowego obrazów, projektów architektonicznych, reklam, prezentacji multimedialnych czy wizualizacji. Dwa podstawowe sposoby przygotowywania grafiki komputerowej to grafika rastrowa i grafika wektorowa.

Grafika rastrowa – jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej. W grafice rastrowej obraz opisany jest przy pomocy siatki różnobarwnych pikseli. Obrazy grafiki rastrowej nazwane są mapami bitowym lub inaczej bitmapami.

Grafika wektorowa – w przeciwieństwie do grafiki rastrowej, w grafice wektorowej obraz opisują formuły matematyczne. Obraz opisany jest nie za pomocą położenia poszczególnych pikseli, ale obiektów i linii krzywych oraz ich kolorów w zdefiniowanym układzie współrzędnych.

Adobe Photoshop
– najpopularniejszy produkt Adobe Systems. Program ten służy do pracy z grafika rastrową. Dostępny zarówno na platformę Windows jak i Mac OS.

Adobe Illustrator
– program firmy Adobe Systems służący do tworzenia grafiki wektorowej. Dostępny zarówno na platformę Windows jak i Mac OS.

Adobe InDesign – stworzony przez Adobe Sysems program do profesjonalnego projektowania, łamania, składania i przygotowywania do druku materiałów poligraficznych, także tych o bardzo skomplikowanej strukturze. Dostępny zarówno na platformę Windows jak i Mac OS.

Quark XPress – stworzony przez firme Quark Inc. program do komputerowego składu i łamania tekstu. Dodatkowymi możliwościami programu jest tworzenie stron internetowych zarówno w opartych na HTML i CSS jak i technologii Flash. Dostępny zarówno na platformę Windows jak i Mac OS.

CorelDRAW
– pakiet programów graficznych firmy Corel Corporation, w skład którego wchodzą programy zarówno do pracy z grafiką wektorową (CorelDRAW) jak i rastrową (Corel Photo-Paint) oraz inne programy wspomagające pracę grafika. Dostępny na platformę Windows, Mac OS, a w wersji 9 również na Linuxa.

Gimp
– bezpłatny program (tak zwane wolne oprogramowanie) służący do pracy z grafiką rastrową. Dostępny na platformę Windows, Mac OS oraz Linux.

CMYK – jedna z przestrzeni barw w pracy z grafiką komputerową, stosowana powszechnie w druku kolorowym w poligrafii i metodach pokrewnych. Skrót powstał od pierwszych liter angielskich nazw czterech bazowych kolorów – C – cyjan, M- magenta, Y – yellow, B – black.

RGB
– addytywny model barw, składający się z trzech podstawowych barw: czerwieni, zielenie i niebieskiego (skrót pochodzi od angielskich nazw kolorów: red, green, blue). W teorii, poprzez zmieszanie tych barw można otrzymać dowolny kolor.

Close Menu