Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi funkcjami programu CorelDraw. Po ukończeniu szkolenia kursant będzie potrafił profesjonalnie przygotowywać obrazy grafiki wektorowej.

Program szkolenia (skrót):

Wypełnienia jednolite i tonalne.
Tekstury, desenie, wypełnienia postscriptowe.
Wypełnienia interakcyjne, siatkowe.
Wykorzystanie narzędzi dotyczących pracy z kolorami.
Tekst ozdobny i akapitowy
Połączenie elementów grafiki z tekstem.
Style grafiki.
Perspektywa i metamorfoza.
Soczewki.
Tworzenie przezroczystości.
Praca z filtrami.
Bitmapy.
Konfiguracja programu.
Drukowanie.

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość obsługi systemu MS Windows.

Certyfikaty:

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowe
Więcej informacji

Close Menu